divendres, 9 de setembre de 2011

Locucions parts del cos humà: COR


A cor que vols
Anar [o parlar ] amb el cor en la mà [o tindre el cor en la mà]
Arribar al cor
Ballar [o botar, o saltar] el cor
Bastar cor
Caure les ales del cor
Clavar un clau al cor
Clavar-se-li al cor
Cor què vols, cor què desitges
De cor amarg, mai boca dolça
De l'abundància del cor parla la boca
Descarregar el cor
Dir el cor
Donar cor
Donar-se mal cor
Dur com la pedra o [cor de pedra]
Eixir del cor
El cor net i el cap [o coll] dret
El cor no és traïdor
El que els ulls no veuen, el cor no li dol
El rosari en el coll, i el diable en el cor
Encongir-se-li el cor
Enganyar el cor
Estar amb l'ai al cor
Fer el cor fort
Fer un braç i un cor
Fer un salt el cor
Fer un tomb el cor
Glaçar-se-li el cor
Guanyar el cor de [algú]
Lligar-se [a algú] el corç
Mans fredes, cor calent
No cabre el cor en el pit
No tindre cor
Nugar-se-li el cor

Obrir el cor
Obrir-li [a un] el cor de bat a bat
Omplir el cor
Parlar al cor
Partir-se [o trencar-se ] el cor
Portar el cor en la boca
Prendre el cor
Qui té cor piadós, se troba després afanós
Rompre el cor
Saber de cor
Sagnar-li el cor [a algú]
Sense cor
Ser dur de cor
Ser tot cor
Ser un mal cor
Tenir cor de tigre
Tenir mal de cor
Tenir mel a la boca i fel al cor
Tenir un clau al cor
Tenir un cor tendre
Tindre cor de
Tindre Déu en la boca i el diable en el cor
Tindre el cor bla [o bon cor; o un gran cor
Tindre el cor com una llentilla
Tindre el cor de ferro
Tindre el cor moll
Tindre el cor net
Tindre el cor pelut
Tindre en cor
Tindre mal cor
Tindre una espina clavada al cor
Tindre una pena al cor [o rosegar una pena el cor]
Tocar el cor
Travessar-se-li el cor
Val més color [o vergonya] en la cara que dolor en el cor
Venir el cor a un fil
Ves amb el cor damunt la mà, però no el te deixis robar
Veure's amb cor
Viure a cor que vols [o que desitges]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada