dissabte, 3 de setembre de 2011

Locucions del verb: POSAR

Posar [o deixar] llis [algú]
Posar [o fer] capçal [o un bon capçal]
Posar a bon redós
Posar a caldo [a algú]
Posar a l'altura del betum
Posar a la picota
Posar a parir [algú]
Posar al descobert
Posar al dia
Posar al punt
Posar anys
Posar arrels
Posar banyes
Posar bastons a les rodes
Posar bons sagins
Posar calceta [a algú]
Posar calent
Posar carn
Posar com un dau
Posar com un llevat tou
Posar com un pedaç brut
Posar d'acord
Posar de cara
Posar de manifest
Posar de volta i mitja
Posar Déu per testimoni
Posar diners bons sobre de dolents
Posar el cap com un tabal
Posar el cascavell al gat
Posar el coll
Posar el crit al cel
Posar el cul com una tomaca
Posar el dit en el forat
Posar el dit en la llaga
Posar el dit en la nafra
Posar el dogal al coll
Posar el jou
Posar el peu a rotlle
Posar el peu en foll
Posar els cinc dits a la cara
Posar els collons damunt de la taula
Posar els collons per corbata [a algú]
Posar els ossos de pla
Posar els ous en mala lloca
Posar els peus
Posar els peus plans
Posar els punts i comes
Posar els punts sobre les is
Posar els ulls
Posar en berlina
Posar en compte
Posar en dansa
Posar en decant
Posar en el llibre dels negres
Posar en el llibre verd
Posar en el mateix sac [dos o més fets, qüestions, etc.]
Posar en els núvols
Posar en entredit
Posar en evidència
Posar en funcionament
Posar en mans
Posar en marxa
Posar en reguitzell
Posar en relleu
Posar en remull
Posar en sal [una cosa]
Posar en servici
Posar en solfa [una cosa]
Posar en valor
Posar es cossi dins s'aumut
Posar esment
Posar fil a l'agulla
Posar foc allà on no n'hi ha
Posar fre
Posar greix
Posar hams, [o Tirar hams a la mar]
Posar l'arpa damunt
Posar la carn a la boca del llop, [o Portar cap al llop]
Posar la carn al foc
Posar la directa
Posar la mà
Posar la mà al foc
Posar la mà al foc sense por de cremar-se
Posar la mà al pit
Posar la mel a la boca i no deixar-la tastar
Posar la peça al teler
Posar la pedra en el marge
Posar la pell a remulla
Posar la por al cos
Posar la primera pedra
Posar la proa
Posar les ànsies davall del coixí
Posar les coses al seu lloc
Posar les forques per davant
Posar les peres a quatre [a algú]
Posar les sinagües [a algú]
Posar l’argolla al coll [a algú]
Posar mà a l'obra [o mans a l'obra]
Posar mà a la ploma
Posar mal allà on no n'hi ha
Posar mal [entre dos persones o més]
Posar malalt
Posar mostalla per julivert [a algú]
Posar negre [a algú]
Posar o comptar més pa que formatge
Posar palla a l'esquella
Posar panxa
Posar paranys
Posar pèls [en alguna cosa]
Posar per a pelar
Posar per cas
Posar prest faldes en cinta
Posar punt final
Posar ram on no hi ha vi
Posar sobre la taula
Posar taps [en alguna cosa]
Posar terra en l'escudella
Posar terra per mig
Posar tota la carn a la graella
Posar un cap com tres quartans
Posar un capell [a algú]
Posar un dit en el cel
Posar un gra de sal a una cosa
Posar un pam de greix
Posar un pedaç
Posar un tap a la boca, [a algú]
Posar una barra travessera
Posar una cosa en el llibre dels perduts
Posar una pistola als pits [a algú]
Posar unes bones dents [d'una cosa ]
Posar [a algú] el cabestre damunt l'esquena [o tirar-li el cabestre a sobre]
Posar [a algú] l'albarda
Posar [a algú] una capa de totxo, o de tonto
Posar [a algú] una palla al cul, com a les cigales
Posar [a qualcú] una bona casaca
Posar [alguna cosa)] als peus [d'algú)
Posar [algú] sobre el pedestal
Posar [algú] a la muda
Posar [algú] al seu lloc
Posar [algú] com un tap de lloc-comú
Posar [algú] dalt del candeler
Posar [algú] en roda
Posar [algú] en un trot
Posar [en una activitat] els cinc sentits
Posar [o clavar ] els ulls en [o damunt ] [una persona o cosa]
Posar [o deixar , o traure] en clar
Posar [o estar] a l’ombra
Posar [o estar] a punt de caramel [una cosa]
Posar [o penjar] l'inri [a algú]
Posar [o posar-se ] en regla
Posar [o tindre] al corrent
Posar [o tindre] el dit a l'ull
Posar [o Tindre] [algú] a ratlla
Posar [o tirar ] llenya al foc [o atiar el foc]
Posar-hi call
Posar-hi el coll
Posar-hi l'espatlla
Posar-hi la mà
Posar-hi les antenes
Posar-hi les mans
Posar-hi [o hi haver] més pa que formatge
Posar-ho tot sobre una carta
Posar-li la cama damunt
Posar-li mel a la boca
Posar-li [a algú] el peu en la gola [o en el coll]
Posar-nos-ho per barret
Posar-s'hi de cul
Posar-s'hi fulles
Posar-s'hi la mà
Posar-s'ho a la barretina
Posar-se a boca de canó
Posar-se a l'obra
Posar-se a la boca
Posar-se a la faena
Posar-se a la fresca
Posar-se a la raó [o a coses de raó, o Venir a la raó]
Posar-se a les tres pedretes
Posar-se a to
Posar-se al davant de
Posar-se al diapasó
Posar-se barres estretes
Posar-se bé les sabates
Posar-se bo [posar bo]
Posar-se com el peu de la torre
Posar-se com un gall
Posar-se com un gall de panses
Posar-se com un pobre de sopes
Posar-se d'intel·ligència
Posar-se davall de les pedres
Posar-se de cul a la paret
Posar-se de panxa al sol
Posar-se de través [alguna cosa]
Posar-se el món per barret
Posar-se els pèls de punta [a algú]
Posar-se en avinença
Posar-se en bon [o en mal] terreny
Posar-se en camí
Posar-se en contra
Posar-se en el cas de
Posar-se en fuita
Posar-se en guàrdia
Posar-se galons
Posar-se hàbit
Posar-se la mascara
Posar-se les botes
Posar-se les calces [d'algú]
Posar-se les mans al cap
Posar-se les piles
Posar-se les sabates a retaló
Posar-se pedres al fetge
Posar-se roig
Posar-se tot el que hi ha a la caixeta
Posar-se tou
Posar-se tranquil i fer-se retratar
Posar-se un glop d'aigua dins sa boca
Posar-se un punt a la boca, o Punt en boca
Posar-se [a algú] la pell de gallina
Posar-se [o estar ] al corrent
Posar-se [o saltar]de peus a terra
Posar-se-li bé [a algú]
Posar-se-li [o fer-li posar ] els pèls de punta [a algú]
Posaria la mà al foc i no em cremaria

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada