divendres, 2 de setembre de 2011

Locucions del verb: DIR

Dir a boca
Dir al pa pa i al peix peix
Dir al pa pa i al vi vi
Dir amb tota la boca
Dir amén a tot
Dir amoretes
Dir bajanades
Dir coses molt gruixudes
Dir dos i dos quants fan
Dir dos per tres [una cosa]
Dir el cor
Dir els huits i els nous
Dir els quatre mots de la veritat
Dir fàstics [d'algú]
Dir i fer
Dir la bonaventura [a algú]
Dir les coses tal com són
Dir lo que fa al cas
Dir mal
Dir més mentides que el diari [o la gaceta]
Dir paraules fortes
Dir paraules grosses
Dir paraules gruixudes
Dir penjaments
Dir per dir
Dir quants fan quinze
Dir quatre berlandines [a algú]
Dir quatre coses ben dites
Dir quatre fàstics
Dir quatre paraules
Dir raó
Dir tan aviat cesta com ballesta
Dir tot lo que ve a la boca
Dir tot ras
Dir una cosa només de boca
Dir una cosa per riure
Dir una cosa per una altra
Dir una mentida com una catedral
Dir una mentida per estirar una veritat
Dir unes vegades santa i altres salve
Dir [ parlar, tirar] foc i flama d'algú
Dir [o fer , etc.] més de cent vegades
Dir [o fer una cosa] sense peu ni fonament
Dir [una cosa] en redó
Dir [una cosa] davant davant
Dir-hi la seva
Dir-les [o tirar-les]sense engaltar
Dir-li a algú mes que a un gos
Dir-li a algú mes que la mar trau a les vores
Dir-li el nom del porc [a algú]
Dir-li peus de porc
Dir-li [a algú] de tot
Dir-li'l a l'orelleta
Dir-ne cent per un diner [a algú]
Dir-ne de coentes, [o de verdes i de madures, o per a salar, o de tots colors, o de totes]
Dir-ne per a tots els gustos
Dir-ne una de fresca [o quatre de fresques] [a algú]
Dir-ne una de l'alçada d'un campanar
Dir-ne una de les seues
Dir-s'ho tot

Cap comentari:

Publica un comentari