dilluns, 12 de setembre de 2011

Comparances: Adjectiu+com [o + més que]

Agre com un ferro
Alegre com un gíngol
Alegre com un pinsà
Alegre com unes castanyoles
Alt com un gànguil
Alt com un pi
Alt com un pinco
Alt com un Sant Gem
Alt com un sant Pau
Alt com una girafa
Alt com una perxa
Amarg com la fel
Amarg com un sèver
Anar brut com una guilla [rabosa, o porc]
Anar lleuger com un llagost
Anar mudat com un margalló
Anar pitjats com anxoves en el barril
Anar planxat com un caragol
Arrapat com una heura de nova mena
Baldat com un lluç
Baldat com un ruc de llenyater
Banyat com un poll
Bella com una fada
Blanc com el guix
Blanc com un terròs de neu
Brut com un bacó
Brut com un drap de cuina
Brut com una paella
Calent com un all
Calent com un torró [o com un torronet]
Cansat com un ase
Car com el (o un) foc
Clar com la llum del dia
Coent com un all
Deixar a un gelat com el marbre
Deixar a un pelat com el cul d’una mona; o Estar mes pelat [o ras] que el cul d'una mona
Dolç com un arrop [o el sucre]
Dolent com el dimoni
Dolent com la tinya, [o Més dolent que la tinya]
Dolent com una pedregada seca
Dret com un all [o test com un all]
Dur com la pedra
Dur com un os
Dur com un ou de mona
Dur com una post
Dur com una sola de sabata
Eixe és inútil, com rellotge sense corda
Eixut com una arengada
És clar com l'aigua
Ésser alt com un castell
Ésser amorós [o pacífic] com una argelaga
Esser eixurit com aquell ocell que li diuen bou
Esser gros com un campanar
Ésser lleig com un drac
Ésser lleig com un mal esperit
Ésser lleig com un ós
Ésser lleig com una baralla de moixos
Ésser lleig com una mala cosa
Ésser matiner com una alosa
Ésser més pobre que un drap [o com una rata] d'església
Esser petit com una fusada
Esser tou com una anxova
Estar alegre [xalest, trempat, eixerit, etc.] com un passerell
Estar blanc com el paper
Estar blanc com la paret
Estar blanc com la satalia
Estar calent com un rabosost
Estar més boig que una cabra [o un llum]
Estar content com un all
Estar content com unes pasqües
Estar empipat com una mona
Estar estrets com arengades, o com les arengades en el barril
Estar fart com Tarragona de peix
Estar gelat com un canelobre
Estar gelat com un poll
Estar gras com un canonge
Estar gras com un porc
Estar gras com un teixó [o més gras que un teixó]
Estar gras com una pera
Estar gras com una tonya
Estar gras com una truja
Estar més brut que el comú de la presó [o que una aranya]
Estar ple com un ou
Estar ple com una botifarra
Estar pobre com la criada de Santa Anna
Estar prim com un garrot, o més prim que un garrot
Estar sa com un gra d'all o més sa que un gra d'all
Estar sec com un abaejo
Estar sec com un gaig, [o com una canavera]
Estar sol com un junc
Estar temprat com un orgue [o com uns orgues]
Estar tot sol, com un mussol
Estar un groc com la cera [o un mort]
Estic tip com un tinter
Estic cansat com un burro calçat i vestit
Estufat com un titot
Exacte com un rellotge
Fer curt com el de Betxí
Fi com una seda
Fluix com una estopa
Fort com ferro
Fort com un all bruixat
Fort com un carrascot
Fort com un Samsó
Fort com una rabassa, [o Més fort que una rabassa]
Fort com una roca
Fosc com la boca d'un llop
Fosc com una gola de llop
Fred com el gel [o més fred que un gel]
Fresc com la rosada
Fresc com una rosa
Fresca com una ensalada
Gord com una lludria
Gran com un Sant Cristòfol
Gran com un temple
Gran com una casa de pagés
Gran com una catedral
Gras com una post
Gros com una foca
Inflat com un bot
Inflat com un botet
Lents com la moleta de Raons
Llarg com un carret de fil
Llarg com una madeixa de llana
Llarg i prim com un gànguil
Lleig com el dimoni
Lleig com un ferrús
Lleig com un pecat
Llesta com una rata vella
Lleuger com una ploma
Lluent com una espasa
Magre com un rupit
Marejat com una coca
Marejat com una sopa
Més ros que un fil d'or, [o Ros com un fil d'or]
Més segur que figues seques
Negre com: el carbó, el sutge, el fum, la nit, la mort. una móra, un tió, el fum de gerrer, un fumall, la gola de llop, la pega,, el pecat...
Net com les flors
Net com un fil d'or
Pla com la mà [o com el palmell de la mà ]
Pobre com un rupit, [o Més pobre que un rupit]
Pobre [o Pelat] com una rata, [o Més pobre que una rata]
Prim com la canya de la doctrina
Prim com un paper de fumar
Prim com una flauta
Quedar tip com un tinter
Refredat com una sopa
Roig [o vermell] com un pigot
Sec com un abadejo
Ser [algú] bo com el pa [o més bo que el pa , o un tros de pa]
Ser alegre com un picarol
Ser boig com un tupí de pixats
Ser clar com l'aigua [o més clar que l'aigua ]
Ser clars, com els campanars per les vinyes
Ser dolç com l'arrop
Ser fort com un roure
Ser just com el casament de Cervera, que ni faltà, ni sobrà, ni n'hi hagué prou
Ser lleig com una nit de trons i llamps
Ser lleuger com la mosca dins la mel
Ser més rara que una nit de trons
Ser prim com un fideu
Ser prim com un tel de ceba
Ser prim com una anguila
Ser ric com el grill
Ser sec com un bacallà
Ser tossut com una banya de marrà
Ser [un] dur com un cudol
Ser [algú o alguna cosa] més roín que la tinya
Ser [algú] viu com la pólvora
Serè com un ull de gat
Seriós com un plat de faves
Sord com una campana, o com una caldera, o com una pedra, o com un roc, o com una perola, o com una maça, o com una tàpia, o com un terròs, o com un suro, o com una soca
Sord com una rabassa
Tendre com un all, o com una verdolaga
Tenir tanta bondat com les cabres o com Nostre Senyor germans
Tindre el cap dur [o com una pedra, o més dur que una pedra ]
Tou com un mató
Tou com una figa
Vell com el moro Mussa
Vell com la picor
Vell com un cingle
Vell com una carrasca
Verd com la porrassa
Verd com les figues en flor
Vermell com un pebre, [o Més vermell que un pebre]
Vermell com un perdigot
Vermell com una cirera, [o més vermell que una cirera]
Vermell com una gamba
Vermell com una magrana
Vermell [o rabiós] com un bitxo
Viu com un alarb
Xicotet com el puny
Això és més llarg que una processó
Això està més brut que reixa de confessor
Anava més content que un joglar
Díxar a u més fi que un coral
És més cabut que els de l'orella llarga
És més calent que el fem de porc
És més curt que un llamp
És més dur que una rabassa
És més dolent que l’aigua del bacallà
És més estret que l'abril
És més fals que la llenya de figuera
És més innocent que una garba de faves
És més lletja que una garba de planter mal lligada
És més recte que un ciri
És més tossut que un estellador
Esser més alt que la forca
Esser més beneit que En Pere Taleca, [o que dat a fer, o que En Pep de Na Santema]
Ésser més bla que un cotó
Esser més calent que un forn
Esser més conegut que es mal diner
Esser més dolç que mel
Esser més dolent [o més maleit] que la pesta
Esser més dropo que el gendre
Esser més gos que el gos d'En Pandorga
Esser més mort que els del fossar
Ésser més pillo [o més traïdor] que un gat negre
Esser més vell que el cagar [o pixar] ajupit o emponnat
Ésser més viu que la tinya!
Esser o Estar més brut que una garba de faves
Està més espavilat que un setmesí
Estar (algú) més net que sant Paulí
Estar més alegre que una missa amb orgue
Estar més brut que el comú de la presó [o que una aranya]
Estar més cansat que una tonyina
Estar més content que un gat amb dues rates
Estar més content que un gos amb un os
Estar més cremat que Sant Llorenç
Estar més eixut que la moixama
Estar més encès que un bou
Estar més fluix que una canya
Estar més grillat que un ramat de cabres
Estar més inflat que un calàpat
Estar més marejat que un allioli
Estar més mogut que un gat pel gener
Estar més moll que el fang d'un planter
Estar més mort que viu
Estar més net que espill de ric
Estar més net que l’home dels cavallets
Estar més net que un estómac en dejú
Estar més net que un sorell
Estar més pelat que una rata
Estar més perdut que la cuca en l'alfals
Estar més perdut que un garrofí a la mar
Estar més prim que un espinac
Estar més roig que un bou
Estar més sèrio que un gos quan caga
Estar més tip que un lladre
Estar [un] més ample que una lloca
Estar [un] més content que un gat amb una sardina
Estar [un] més ert que piu de novençà
Estar [un] més ert que un mort de dos dies
Estar [un] més gros que embarassada de nou mesos
Estar [un] més prim que fil d’aram
Estar [una cosa] més verda que una lletuga [o ceba]
Estar [o Quedar-se] més amarg que un tramussar
Estàs més penjat que una figa a l'estiu
Estàs més roig que una tomaca
Ets més bast que un forrellat de porquera
Ets més pesat que una haca morta
Ets més pesat que una vaca en braços
Fa més por que un bou brau
Més blan [o més moll] que una figa flor
Més moll [o més tou] que una figa
Passar més fred que un gos xicotet
Portar [algú] més ert que un fus
Quedar-se més pelat que Carracuca
Quedar-se més tendre que un all
Quedar-se un més prim que les rates de sagristia
Ser més agarrat que una llima
Ser més agre que el cul de l'olla
Ser més alt que una figatera
Ser més arruat que una trumfa al mes d'abril
Ser més aspre que un Sorolla
Ser més bast que un condó d'espart
Ser més bast que unes bragues d'espart
Ser més bo que el pa blanet
Ser més bo que el pa de fleca
Ser més bord que la canyota [o que el pa de panís]
Ser més burro que una garba de canyots
Ser més curt que una albarda [que una cua de conill, o que una mànega d'armilla]
Ser més delicat que ungla d'ase
Ser més dur que les ametlles de la pestanyeta
Ser més dur que les anxovetes
Ser més dur que una pedra d'esmolar
Ser més espavilat que les pessetes
Ser més espavilat que un fill de pares vells
Ser més estret que una fulla de pi
Ser més fals que Mahoma, [o que Judes, o que l'ànima de Judes]
Ser més fluix que un tocacampanes
Ser més gelós que un mico
Ser més gormand que la paella
Ser més guilopo que una aranya
Ser més llarg que un dia sense pa
Ser més lleig que pegar-li a un pare amb un calcetí brut
Ser més lleig que un deute
Ser més lleig que un pecat [mortal]
Ser més lleig que un porc amb ulleres
Ser més llest que un dimoni [o que la fam]
Ser més mal de passar que un sisó fals
Ser més mal de pelar que una figa de pala [o una vinya vera]
Ser més mal [o roí] que Pela-focs
Ser més mentider [o embustero] que en Calça [o Calces]
Ser més pesat que la coca en oli
Ser més pesat que un collar de melons d'Alger
Ser més pillo que bonic
Ser més rara que una nit de trons
Ser més roin que la carn de coll
Ser més sabut que l’avemaria
Ser més tort que la Justícia
Ser més tort que un rabassó
Ser més tossut que una mula
Ser més unflat que un sac de gemecs
Ser més vago que el jaure
Ser més valent que les armes o que una armada
Ser més vell que el cul de morter
Ser més vell que el faralló de la Llosa
Ser més vell que el mal pa
Ser més vell que l'escopir
Ser més vell que la tos
Ser més viu que l'arna
Ser més viu que la fam [o la tinya]
Ser [o estar] més valent que les pessetes
Ser [u] més dur que l’espart
Ser [algú] més espavilat que un teuladí
Ser [algú] més animal que una haca
Tenir el cap més dur que una carrasca
Tindre el cap més quadrat que el cantal d'Arnau
Tindre més cara que un sac de xavos
Tindre més cara [o la cara més forta] que el rei de la Duana
Tindre més cares que un sac de perres
Tindre més males llevades que el Belcaire

Cap comentari:

Publica un comentari