Malnoms relacionats amb vegetals

Malnoms relacionats amb vegetals. Aquesta associació es duria a efecte degut a alguna característica de la persona que la faria identificable amb alguna planta. Anouero, Paco l' (al corral de casa hi havia un gran noguera –anouer-); Avellana El tio; Bajoca, El tio (el seu avi li deia constantment: "estàs més verd que una bajoca!"); Bledana, La; Breva (tenia el costum de ser molt puntual: "fas prompte a tots els llocs, ets mes primerenc que una, breva!" li solien dir);  Cacauero, El /Cacaurera, La (venien cacauets); Café; Carabasses; Carchofa, La tiaCarrasca, La; Castanyo, El tio; Ceba, El tio  (quan era tot just un nadó era molt rosset i blanc. El seu avi solia comentar: "mira quina cebeta tinc". És l'exemple del sobrenom més precoç); Codony,  El  tio ("codony" és paraula típicament vallera que a més del fruit (codony), designa una persona amb un caràcter difícil, pesat o antipàtic, com sembla era el cas); Figa negra; Figuero, El/ Figuera, La (possible referència al productor de figues); Figuero, El tio; Figuerets, El tio (possible referència al productor de figues (més jove, més baixet o fill del tio Figuero); Fulla; Fulleta (Era mol prim i poc menjador i sa mare li deia que menjara que sinó es quedaria igual que una fulleta)Fusta, Pepe (Tenia la cara roja i era aficionat a la pilota, activitat que practicava en el Roser i que quan jugava els espectadors l'animaven a que pegara fort al temps que li deien que et poses més roig que la fusta del ginjoler" ); Garrofa, La tia; Llimera, La tia - El tio llimero  (possible productor de llimes); Mangrana  (era molt prim i algú li solia dir: "tens mes ossos que una mangrana!"); MangraneroEl tio (possible productor de "mangranes"); Melons, El tio (possible productor de melons); Melons, Paco (possible productor de melons); Menjafigues (personatge al que li agraden molt les figues); Mijafiga; Mijallima, Poldo; Panolla (era pèl-roig); Panolles (tota la descendència es caracteritza pel color apanollat dels cabells); Panolleta (fill de Panolla); Parra (al seu carrer hi havia una parra); Peberroig, El tio; Pebrera, La tia; Pereta, La tia; Pinyol, De; Poma, El tio; Prunera, La; Rancapinos, El tio; Roig de panoll, El (d’aspecte també apanollat); Safanoria; Tomaqueta/ Tomaqueto; Tomate, La; Tomelleres, Les; Tomellero/Tomellera, La
El tio Bajoca
Cercavila de Sant Antoni a 1946 
A llom del cavall Rosarito Miquel i Paco la punxa. A peu del ramalillo Pepe la motxilla.
La tia Pera
Bledana, Rosarito la
L'Anouer, Paco

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada