Malnoms procedents de topònims

Malnoms procedents de topònims. Diuen l'origen del individu:
Alboraya, Sento (procedia d’Alboraia); Alcorino, El (procedia d’Alcora); Almenara, Emilio (procedia d’Almenara); L'Aslidera (Eslida);  Benassal; Borriol, El tio (Borriol); Bunyol, El tio (procedia de Bunyol); Caneto  (el tio Nelo Gómez distribuïa vi per tota la població. periòdicament viatjava amb els seus tres muls i el carro, carregat amb les bots, fins a Canet de Berenguer, punt en el qual se subministrava.  D'aquí li va venir el sobrenom de "Caneto"); Castellonera, Paca la (procedia de Castelló); Catalanes, Les  (procedien de Catalunya); Cordovés, El/Cordovesa, La (provenien de Còrdova); Daroca (natural d’allí);  Estivillero, L’/Estevillera, La  (naturals d’Estivella –València-); Fondeguilla, El tio  (es crià en la població veïna); Fondeguillera, La (natural de Fondeguilla); Francés, El  (nasqué a França); Jano, El/Jana, La (procedia de La Jana); Llosera, La tia  (procedia de La Llosa); Llossero, El   s natural de La Llosa); Manyet (originari de l'Aragó o zona castellanoparlant pròxima);  Manyo, El (perquè procedia de Ojos Negros, localitat de Terol); Marabota, La tia  (procedia de la comarca lleonesa de la Maragateria, en la Vall era coneguda per la deformació d’aquest gentilici; es a dir, de maragata a "marabota")/Maraboto, El tio (per masculinització es deia al marit de la marabota); Moncofí, El (Moncofa); Moncofí, Elvireta (originària de Moncofa);  Nulero, El /Nulera, La (naturals de Nules); Ondera, L’ (natural d’Onda); Palamosa, La (natural de Palamós –Barcelona-); Soneja, El tio  (Els seus pares eren de Soneja), Valenciana, La tia (natural de València),  Vilavellera, La tia/Vilavellero, El  (eren de La Vilavella);  Xilxero, El/ Xilxera, La (eren naturals de Xilxes); Ximberlí  -  Ximberlino  -  Ximberlina  -  Ximerlina  ( procedeix  del cognom d’origen italià); Xueca, El tio  (originari de Sueca, era aficionat a la beguda i al mencionar el nom del seu poble li "fluixejava" la llengua deformant així la pronunciació); Xurra,   José la  (procedia de família castellanoparlant);  Xurro, Ángel el (Mosqueruela-Teruel).
El moncofí, Jaume Valls Canós
Caneta, Rosarito (esquerra)
Francés, Paco el (el xiquet)
Chimberlina

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada