Malnoms procedents de noms i cognoms

Malnoms procedents de noms i cognoms
-- Noms:
Amadeos, Els; Andrea, L’; Andresa, L’; Anna-Maria, L’ ; Antón, Pepe (son pare s’anomenava Antonio); Antoniet de Mersedes  (nom del subjecte i de la seva progenitora); Aquilino (era el seu nom); Baltesar (deformació de Baltasar); Bartola, La; Batista, La (feminitza­ció del  nom  Batiste  que  prove  de  Baptista); Batistot (augmentatiu de Batiste);  Benita, La; Blai; Calo, El tio (de Pascual o "pascualo"); Carloy/ Carloya; Catalina  (l besàvia  era  Caterina); Córdulo, El  (sa mare era Córdula de nom); Davita, La (la dona de David); Dominic, El tio; Esperança, L’/ Asperanca, L’  (per llurs mares i/o àvies); Esperansa, Sento; Juanito Felip (son pare era Felipe); Florentina, La tia; Florentino, El; Florentinos;Fonta, La (era Font de cognom); Font,  Presentasion  de  (l’anomenaven Presentación i era filla de la “Fonta”); Gayetano (deformació de Cayetano); Jessusa, La; Jessusa, Paco la (a sa mare l’anomenaven Jessusa); Juanes, Pepica es; Juliana, Vicent la; León, El tio  (el de león li venia de Leopoldo); Lluisa, La; Luriana, La; Luriano; Malaena, La/ Malaeno, El (deformació  de Magdalena); Manualeta, La; Margalita; Marietes, Les; Marto, El tio (relacionat amb el nom de Marta); Mateu, Nelo  (son pare era Mateo de nom);  Mercé;  Merequilda, La (per deformació de Hermenegilda); Montenegro,  El tio  (va estar durant el segle XIX a la guerra de Cuba. Alli va ser assistent d'un general amb el cognom Montenegro. Gràcies a aquest endoll va ser llicenciat molt aviat i a l'arribada a La Vall, contà la sort que va tenir gràcies al susdit general Montenegro per quedar-se definitivament amb aquest sobrenom); Nelet, Pepe; Norata, La (possible deformació d’Honorata); Pacot; Patricio; Patrisio, Isabel de; Pere Vicent (eixe és el seu nom); Pere, Tereseta de; Petra, Carmen la; Romaldo  (possible deformació de Romualdo); Roques, Les eren tres germanes. possiblement descendents del cognom Roca); Sergia, La tia  (aquest era el seu nom que després passà als seus fills com a sobrenom (Ernesto la Sergia, Consuelo la Sergia,,..); Sidora, La tia (per deformació d’Isidora); Siriaco (deformació de Ciriaco); Sirila (deformació de Cirila); Sisquet, El tio (era Francisco de nom); Társil  (sobrenom provinent del nom "Társilo"); Tecla, Joanet de  (relacionat amb el nom de tecla); Ximo  Capa, El tio  (es deia Ximo i era dels pocs que usaven capa a la població); Tona,  La (relacionat amb el nom d'Antoni-Antonia); Tonico, El (diminutiu relacionat amb el nom d'Antoni-Antonia); Trabusia, La tia  (per deformació del nom Tiburcia); Ximes, Les (mare i filla eren Joaquina –Xima- de nom, i a partir d’ací, Ximes foren tots els seus descendents); Xochimet, Amparito de  (a son pare l’anomenaven Joaquin –Xochim-); Xochimeta, La tia.

La Ramona, Francisco Pallarés Sanpedro
De Nasio, Rosarito Arnau Mollar
Aquilino i Carmen l'arrossera
Luriano, Santet de
Nelo Joaquina (de peu)
Tecla, La tia Isabel de

Tecla, Juan Arago Moliner (alcalde 1942-491)
-- Cognoms
Armela, Angeleta L’ (era Almela de cognom); Beltrano (provinent de Beltrán)/ Beltrana (femnització de Beltran); Borrassós (podria ésser una derivació dels cognom Borràs); Bretón, El tio; Calva, Joaquina la (era Calvo de cognom); Callau; Callauet, El tio; Callauo/Callaua; Candau, El tio/ Candaua, La tia; Casanova, La; Clara, Amparito la; Clau, Manolo  (és cognom); Colau, El tio; Cunyanyes  (possible deformació del cognom "Culiáñez" o similar); Esbrina, Paco l' (relacionat amb el cognom Esbrí); Farinyes  (sobrenom que prové d'aquest cognom ostentat per l'avantpassat); Ferriol  (nom d’origen francès); Fonta, La (era Font de cognom); Ganaua, La (era Ganau de cognom); Gaya, La tia; Llobeta, La (relacionat amb el cognom Llobet); Llop, El (possible cognom); Lluch,  (eixe era el seu cognom); Lluciano  (venia d'avantpassats italians); Mainés; Mainesa, Rosarito la (prové del cognom "main "); Mansaneta, La; Mansano; Marca, La; Marco, De; Marina, Magendia la els seus avantpassats eren “Marin” de cognom); Marrama La, MarramoEl; Martella, Pilar de la; Martina, La (del cognom Martín); Martino, Pepe  (el fill de la Martina); Mata; MoraSantet de; Navarro, El tio (un altre cas de cognom convertit en sobrenom o àlies), Palau (prové d’un cognom); Paloma, La tia, Palomo El tio; Pitarca, La (probable feminització del cognom Pitarch); Porcara, La tia (relacionat amb el cognom Porcar), Puceta; Puço, El (xicotet com una puça); Rabassa, La (sobrenom provinent del cognom "Rabaza”', desaparegut a la Vall); Rey, Enrique el (possible referència a un cognom); Roques, Les eren tres germanes. possiblement descendents del cognom Roca); Ros, El (possible cognom); Rovira, La tia (eixe era el seu cognom), Samarra  (procedeix de cognom italià, donant-se el cas que el mateix donarà nom extraoficial a una plaça de la població); Segarreta, La tia (relacionat amb el cognom Segarra); Soliva /Solivo  (sobrenom provinent d'un cognom –Soliva- també desaparegut a la Vall); Ventura; Vives, Amparito la (relacionat amb el cognom Vives)
Del Poero, Amparín
Olvido Melchor, Pepe Pacoc, Roberto La Callaua.
Arturo Tuzon (Patas), Vicente Segarra ( el Martino )
 i Toni colom, el xiquet de primer terme es  Manolo Escuder( el Nadalo )
FESTES DE SANT ANTONI
Tido (Vicente Salvador Fas)
Callau

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada