Malnoms feminitzats, masculinitzats i pluralitzats

Malnoms feminitzats. Trobem molts casos en els quals originàriament el malnom era en masculí i al passar el malnom a una dona es feminitza. El canvi afecta tant al nucli com a l’introductor, si el té
Bartola, La (feminització de Bartolo)Batista, La (feminitza­ció del nom Batiste que prove de Baptista); Benita, La; Bordila La (dona de Bordils); Borrera La (dona del Borrero); Beltrana (femnització de Beltran); Bunyola, La (feminització de Bunyol); Catalina (sobrenom feminitzat però que igualment correspon a un home. Catalina  juntament amb Ortiz (boxejador), "Guerra" i "Gateta" formaven el grup de "roders" (facinerosos, murris o brivalls) de la Vall al llarg dels anys 40 -50); Creixaca, La (feminització de Creixach); Davita, La (la dona de David); Florentina, La tia (dona de Florentino); Galina, La (Dona del tio Galí); Gallo, Del (dona del Gallo); Gila, La  (feminització de Gil); Llobeta, La (relacionat amb el cognom Llobet); Manualeta, La; Martina, La (del cognom Martín); Pallardona, La (la dona de Pallardó)Peterria, La (la dona de Peterri)Pitarca, La (probable feminització del cognom Pitarch); Pitarrota, La (per feminització, l’esposa de "el pitarrot"); Remigia, La; Siriaca, La tia (per feminització de Ciriaco); Tafarrera, La (dona del Tafarrero); Travera, La  (feminització del cognom Traver)
La Bosca (la mestra)
Gila, Pepe la
Malnoms masculinitzats. Contràriament a la feminització, s’hi troben els casos en què originàriament el malnom procedeix d’una dona i al passar a un home adopta la forma masculina. Generalment no es fa sovint. 
Beltrano (provinent de Beltrán); Boiro; Butaco El; Córdulo, El (sa mare era Córdula de nom); Maraboto,  El tio  (per  masculinització  es deia al marit de la marabota); Martino, Pepe  (el fill de la Martina); Marto, El tio  (relacionat amb el nom de Marta); Melindo, ElSerrano, El tio (l'home de La tia Serrana)
El tio Serrano
Malnoms pluralitzats. Són els casos en el quals el malnom adopta la forma plural. Generalment quan els malnoms s’apliquen a una família i passen a ser noms de casa, es pluralitzen
Amadeos; Els; Antaneus; Barates;  Barretotes, LesBarruntes; Borrassós (podria ésser una derivació dels cognom Borràs); Catalanes, Les  (procedien de Catalunya); Cistellers, Els (fabricaven cistelles i cistells); Corretgeres, Les (feien corretges); Dominiques, Amparito  les (tenia amistat amb els rectors de l'ordre dels dominics); Dotze, Els (sobrenom extensible a tota una família composta per dotze fills); Estelos; Florentinos; Grinyons, Els; Llimeros, Els; Marietes, Les; Meleros, Els (elaboraven mel); Olleres, Les; Oueres (venien ous); Pepetes, Les; Pesadores, Les (pesaven els productes que venien); Roques, Les (eren tres germanes. possiblement descendents del cognom Roca); Sergies, Les; Tomelleres, Les; Traveres, Les; Uanos, Els (venien “guano”); Ximes, Les (mare i filla eren Joaquina –Xima- de nom, i a partir d’ací, Ximes foren tots els seus descendents)
Els coeters
Els gallos
Les Diagues

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada